Клима Трейд Инженеринг гр. Пловдив

Клима Трейд Инженеринг гр. Пловдив е създадена през 2008 г. Ние предлагаме на нашите клиенти цялостен инженеринг при изграждането на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации, включващ проучване, проектиране и реинженеринг, монтаж, гаранционно и след гаранционно сервизиране. Фирмата разполага със собствена производствена и складова база, добре обучени и организирани екипи от монтажници и ръководители, транспорт, осигуряващ тяхната мобилност. През 2009г. “Клима трейд инженеринг” е вписана в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България.

Ръководството на фирмата е утвърдило за свои основни ценности старанието за високо качество на изделия и дейност, лоялност в конкуренцията, точност и персонален подход към клиентите.