Цялостно проектиране и изпълнение на различни електрически инсталации

Клима Трейд Инженеринг ООД предлага следните услуги в сферата на електроизграждането:
- Изграждане на вътрешни електро-инсталации, както за битови цели така и за промишлени предприятия
- Инженеринг и реинженеринг на ел.инсталации и системи
- Окабеляване на помещения или сгради
- Окабеляване силово напрежение за контакти, ключове, осветление и т.н. 
- Електрически мрежи с ниско напрежение, външно и вътрешно кабелно захранване, разпределителни уредби, силови и осветителни инсталации, заземителни и мълниезащитни инсталации.