Отоплителни системи Daikin

Altherma FT

Daikin Altherma Flex Type е съвременният отговор на днешните и бъдещи проблеми, свързани с конвенционалните системи за отопление, като растящите цени на енергоносителите и неприемливо високото вредно въздействие върху околната среда

Altherma HT

Системата Altherma е сплит система, състояща се от външно тяло и вътрешен хидробокс, който може да бъде свързан към всички стандартни високо температурни радиатори

Altherma LT

Новата подобрена термопомпа за дома Daikin Alterma LT осигурява най-високото ниво на комфорт и енергийна ефективност, независимо от времето. Daikin Alterma- сплит система за нискотемпературни приложения – естественият избор!