Мултисплит системи Daikin

Мултисплит системи

До 5 вътрешни тела могат да се свържат с 1 мулти-сплит външно тяло. Възможно е да се комбинират различни типове вътрешни тела.

Sky Air

Sky Air системите са подходящи за климатизиране на големи помещения. Всяка система се състои от едно външно тяло и до четири вътрешни тела.

Супер мулти системи

Към един външен агрегат е възможно свързването на максимум 9 вътрешни тела.