Предпроектно проучване, консултация, проектиране, реинженеринг

  • • Предлагаме системна помощ при избора на технологията и компонентите за изграждането на ОВК инсталацията.
  • • Извършваме идейно проектиране с цел ориентиране на Инвеститора относно необходимите инвестиции, енергиините разходи при експлоатацията, както и обслужването и поддръжката на инсталациите напред във времето.
  • • Изготвяме проектна документация по част ОВК и Топлотехническа ефективност като основна задача е разработването на възможно най-доброто, технически издържано решение и пълна стикованост с останалите специалности.