VRV Classic системи Daikin

VRV Classic

Новаторско решение за климатизация, което оптимизира комфорта и управлението като намалява вредното въздействие върху околната среда и осигурява значителни икономии на енергия

Основни предизвикателства за климата в помещенията

* Как интегрираният подход за регенериране на топлина намалява вашите текущи разходи и емисиите на СО2?
* Как да се увеличи комфорта без да се пилее енергия?
* Как климатична система може да се конфигурира според точните нужди на вашата сграда? 

VRV знае отговорите

Като използва високо енергийно ефективно рециклиране на топлина, VRV предлага интегриран подход за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода в средни и големи сгради. Този подход означава, че отработената топлина от вътрешните тела в режим на охлаждане може да се използва отново за получаване на гореща вода или за осигуряване на отопление за други стаи - като това предлага значително увеличение на енергийната ефективност и намаление на въглеродните емисии.

Пълен контрол за максимален комфорт и енергийна ефективност

VRV предлага пълен контрол за създаване на перфектната температура, поток от свеж въздух и балансирана влажност. Стратегията за контрол на всяка зона означава, че можете да регулирате отделните настройки за комфорт във всяка стая и да осъществявате интелигентно управление на енергията като контролирате къде да се включва отопление и охлаждане. VRV предлага лесни за потребителя опции за управление с цел максимална ефективност и универсалност или можете да интегрирате климатизацията към система за управление на цялата сграда.

Цялостно решение

Daikin осигурява интегрирана система за контрол, чрез която климатичната система се контролира и се поддържа от едно място. Модулната конструкция на VRV и софтуерът за интелигентен подбор означава, че можете да изберете правилната комбинация от тела и опции според точните потребности на сградата. 

Кои са елементите на система VRV?