Политика на фирмата

Фирмена политика

Още със създаването на КЛИМА ТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ ООД ние приехме фирмен кодекс и политика, с която запознаваме всеки наш служител, още с постъпването му на работа. Всеки в „CTE“ е длъжен да я спазва.

Имено тази фирмена политика е сред главните причини за доброто ни име и благодарение на нея спечелихме доверието на клиентите си, въпреки че сме сравнително млада фирма. Фирмената ни политика отличава CLIMA TRADE ENGINEERING от останалите фирми и ни утвърди като водеща и бързоразвиваща се фирма в областта на отоплителните, вентилационни и климатични инсталации.

Alta-Ab02.jpg

1. В отношенията.

 • Демонстрираме честност в нашето поведение и действия.
 • Държим на нашите ангажименти.
 • Не допускаме неетично поведение.
 • Избягваме конфликтите на интереси, обявявайки ситуациите, при които могат да възникнат.
 • Очакваме честност от нашите клиенти, доставчици и всички други, които работят с нас.
 • Работим открито с хората и обществото.

2. При работа с клиентите.

 • Стремим се задълбочено да запознаваме клиентите с нашите условия и последователно изпълняваме договореностите.
 • Изграждаме стабилни, дългосрочни отношения на всички нива.
 • Преодоляваме организационните и географски граници в стремежа си да обслужим клиента.
 • Развиваме и поддържаме функционална търговска способност.
 • Развиваме и държим за авторитета на търговската марка на продукцията си.

3. За достигане на успеха.

 • Непрекъснато си поставяме за изпълнение цели за постигане на все по-добри резултати от дейността ни.
 • Изискваме, признаваме и възнаграждаваме успеха.
 • Постигаме успехите си чрез деклариране правилата на работа в нашата система и бързо внедряване на авангардните методи.
 • Решаваме проблемите си превантивно.
 • Изучаваме своите специалисти и осигуряваме условия за изява на всеки от тях.
 • Споделяме успехите с всички, които са ги направили възможни.

4. При работа с хората.

 • Държим на запазване достойнството и уважението на хората, работещи в компанията.
 • Оценяваме разнообразието и индивидуалните различия.
 • Създаваме възможности за развитие и усъвършенстване на всени, независимо от националност, убеждения, произход, възраст.
 • Създаваме условия за взаимна информираност, за да постигнем по-добра работа на всеки екип и от всеки един служител.
 • Създаваме баланс между служебните и семейни задължения.
 • Създаваме дейности в обществото, в което живеем и работим, чрез нашата дейност и лидерство.
 • Изграждаме отношения на взаимно уважение и доверие с персонала, основаващи се на приноса на всеки към компанията, на честността, откровеността и компетентността.

5. При формиране на финансовия успех.

 • Разбираме много добре, че нашата работа допринася за повишаване на доходите.
 • Стремим се всеки ден да отстраняваме загубите и да достигнем възвращаемост по-голяма от инвестициите.
 • Настойчиво преследваме достигането на устойчив ръст на производство, създавайки различни възможности за привличане на клиенти.
 • Открито публикуваме нашите финансови отчети.
 • Смело инвестираме в енергоикономични технологии.
 • Упорито въвеждаме технологии за подобряване производителността и качеството на продукцията.

6. Поемане на отговорност.

 • Оценявайки своята роля и задължения, ние поемаме пълната отговорност за своята дейност.
 • Поемаме риск в границите на поетите отговорности и непрекъснато усъвършенстваме дейността си.
 • Оценяваме въздействието на нашата дейност върху околната среда и реализираме мерки за повишаване на позитивизма на същата.
 • Оценяваме успехите си чрез успехите на нашите клиенти, акционери и обществото на региона.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!